Cách xử lý và mức phạt dành cho hóa đơn viết sai tên công ty, sai địa chỉ người mua

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Trong khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT; quản lý thuế; sửa đổi các điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ… quy định rất rõ về tình huống này, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Trường hợp hóa đơn bị lập sai về tên, địa chỉ của người mua hàng tuy nhiên trên hóa đơn vẫn ghi đúng mã số thuế.

Hướng xử lý lúc này là các bên sẽ lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đồng thời không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Hiểu một cách đơn giản là khi hóa đơn lập sai tên công ty, địa chỉ người mua, không cần phân biệt hóa đơn đã kê khai hay chưa chỉ cần lập biên bản tiến hành điều chỉnh hóa đơn, sau đó đóng dấu. Đồng thời bên bán và bên mua sẽ giữ lại 1 bản và kẹp vào cùng với hóa đơn đã viết sai tên của công ty.

Trường hợp 2: Trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty hoặc địa chỉ và sai cả mã số thuế.

Nếu xảy ra tình huống này thì các bên cần làm 2 việc sau:

Lập biên bản điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn.

Người bán cần xuất hóa đơn điều chỉnh cho những sai sót đó.

Hiện nay, Nhà nước cũng quy định rõ về khung phạt cho những trường hợp này, cụ thể như sau:

Khai báo lại trong vòng 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Hóa đơn chưa được phát hành và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ phạt cảnh cáo.

Phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng với trường hợp sau:

Không lập đủ các nội dung trên hóa đơn

Không lập đủ các nội dung trong thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

Phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng với các trường hợp sau:

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn chậm 10 ngày, kể từ ngày sử dụng.

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.

Đặt in hóa đơn nhưng chưa ký hợp đồng

Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

Hóa đơn đã hết hạn sử dụng nhưng không hủy

Không lập thông báo phát hành hóa đơn theo đầy đủ nội dung đã yêu cầu.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều