Mỗi tuần một chuyên đề

Anh chị giải giúp em câu này với, mai em kiểm tra rồi mà em chưa hiểu

  • Thread starter Vuy Na
  • Ngày gửi
Vuy Na

Vuy Na

Sơ cấp
31/10/21
6
0
1
21
2. Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu Y với giá mua bao gồm 10% thuế GTGT là 27.500
đồng/kg, chưa thanh toán cho người bán. Do mua với số lượng lớn nên doanh nghiệp được
giảm giá là 2%/giá mua chưa thuế. Chi phí vận chuyển bao gồm thuế GTGT 10% là
2.200.000 đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.
3. Xuất 3.000 kg nguyên vật liệu X và 3.000 kg nguyên vật liệu Y cho sản xuất.
4. Nhận biếu tặng 1.000 kg nguyên vật liệu X với giá thống nhất là 21.300 đồng/kg. Chi
phí bốc dỡ vào kho là 500 đồng/kg, đã trả bằng tiền mặt.
5. Xuất 2.000 kg nguyên vật liệu X và 1.000 kg nguyên vật liệu Y cho sản xuất.
Yêu cầu: Hãy xác định đơn giá nhập kho, tính trị giá xuất kho và tồn cuối kỳ của nguyên vật
liệu X và Y.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tokien

Trung cấp
17/1/18
137
7
18
33
thiếu dữ liệu à bạn, k có đầu kỳ, vs tính xuất kho theo phương pháp nào ca kỳ vs NTXT Đều ra kq vậy
1,giá nhập hàng=(5000*25000)-(5000*25000*2%)+2000000=124,500,000đ
đơn giá SP Y (P2 bình quân cả kỳ )=124500000/5000=24.900đ/kg
4)nhận biếu tặng: giá nhận=1000*21300+1000*500=21.800.000
Đon giá sp X: =21800000/1000=21.800Đ/KG
theo phương pháp bình quan cả kỳ
NVU 2)+xuất 3000X= 3000x24.900=74.700.000Đ
+Xuất sp Y: 3000x21.800=65.400.000
Nvu 5) +Xuat 2000X= 2000X24900=49.800.000Đ
+Xuất 1000y: 1000x21.800=21.800.000đ
tổng hàng xuất ra: X=74.700.000+49.800.000=124.500.000Đ
Y=65.400.000+21.800.000=87.200.000Đ
 
  • Like
Reactions: Vuy Na

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA