Mọi người giúp em bài tập này với ạ

  • Thread starter Hường Phương
  • Ngày gửi
Hường Phương

Hường Phương

Sơ cấp
22/3/23
6
2
3
20
Bài 1. Công ty N hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tháng 6/N có tài liệu sau:
(ĐVT: 1.000 đồng)
I. Số dư đầu tháng 6/N : - TK 152(A): 160.000 (8.000 kg vật liệu A)
II. Tình hình phát sinh trong tháng 6/N
1. Ngày 4/6, mua 10.000 kg vật liệu A của công ty Y với đơn giá mua chưa thuế GTGT 10% là 20,286/kg, công ty chưa thanh toán tiền hàng. Số lượng nguyên vật liệu thực tế nhập kho là 9.800 kg, tỷ lệ vật liệu hao hụt trong định mức là 2%.
2. Ngày 20/6, xuất kho vật liệu A cho sản xuất sản phẩm là 10.000 kg.
3. Ngày 22/6, mua 5.000 kg vật liệu A của công ty Y với đơn giá mua chưa thuế GTGT 10% là 20,452/kg, công ty thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, hàng chưa về đến doanh nghiệp.
4. Ngày 25/6, hàng mua của công ty Y ngày 22/6 về nhập kho đủ.
5. Ngày 30/6, xuất kho vật liệu A cho sản xuất sản phẩm là 5.000 kg.
Yêu cầu:
1. Xác định đơn giá nhập kho vật liệu A ngày 4/6
2. Xác định giá trị vật liệu A xuất kho trong tháng 6/N theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ
 

Similar threads

lexuanthinh
Trả lời
0
Lượt xem
858
lexuanthinh
LTPT0602
Trả lời
10
Lượt xem
2K
W
Sanganh
Trả lời
1
Lượt xem
655
Sanganh
Hường Phương
Trả lời
5
Lượt xem
2K
Webketoan và Sinh viên
Hường Phương
Hường Phương

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA