Tổng hợp điểm mới về khai, nộp thuế từ 1/1/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.

Tài liệu này tổng hợp tất cả những quy định mới về khai, nộp thuế của Thông tư 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực kể từ 1/1/2022.

Những điểm mới đáng chú ý bao gồm:

- Nhà cung cấp ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam được khai, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi (Điều 4).

- Giảm tỷ lệ trích nộp thuế GTGT từ 2% xuống còn 1% đối với hoạt động xây dựng và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh (Điều 13).

- Bỏ quy định nộp tờ khai thuế GTGT tại nơi bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (Điều 13).

- Bỏ quy định đơn vị phụ thuộc nếu trực tiếp bán hàng phải khai thuế GTGT riêng (Điều 13).

- Giảm thời gian tính tiền chậm nộp thuế (từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền trước ngày nộp tiền thuế nợ) (Điều 21).

- Được giảm tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế điều chỉnh giảm sau khi khai bổ sung (Điều 21).

- Bỏ quy định nộp hồ sơ đề nghị bù trừ thuế nộp thừa với thuế nợ, hệ thống của cơ quan thuế sẽ tự động bù trừ và thông báo cho doanh nghiệp biết (Điều 25).

- Doanh nghiệp được đề nghị hoàn thuế nộp thừa ngay sau khi bù trừ hết nợ thuế, thay vì quy định cũ phải chờ sau 6 tháng (Điều 25).

- Bổ sung hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký thuế, khai, nộp thuế đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam (Chương IX).

- Thay mới toàn bộ mẫu biểu hồ sơ khai thuế và áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 1/1/2022 trở đi (chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA