Đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi/do người sử dụng lao động quyết định, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng nămxMức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của từng năm tương ứng

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Năm
Trước
1995
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mức điều chỉnh
5,01​
4,33​
4,09​
3,96​
3,68​
3,53​
3,58​
3,59​
3,46​
3,35​
3,11​
2,87​
2,67​
2,47​
2,01​
Năm
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mức điều chỉnh
1,88​
1,72​
1,45​
1,33​
1,25​
1,2​
1,19​
1,16​
1,12​
1,08​
1,05​
1,02​
1,0​
1,0​

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm=Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng nămxMức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Năm
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mức điều chỉnh
2,01​
1,88​
1,72​
1,45​
1,33​
1,25​
1,2​
1,19​
Năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mức điều chỉnh
1,16​
1,12​
1,08​
1,05​
1,02​
1,0​
1,0​

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2022. Các quy định tại Thông tư áp dụng từ ngày 01/01/2022.

Nguồn: LuatVietnam.vn
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều