sổ sách kế toán công ty định khoản chung một tài khoản thu chi hộ người dùng (không theo dõi chi tiết cho từng người bán)

  • Thread starter nhomai08
  • Ngày gửi
N

nhomai08

Sơ cấp
11/1/14
7
2
3
bình dương
Công ty FuniMart là 1 trung gian nhằm giúp các người dùng (cty, hộ kinh doanh, cá nhân) bán hàng. Funi thay mặt các người dùng thu hộ tiền từ khách hàng và khi đơn thành công sẽ chuyển khoản cho các người dùng. Doanh thu là phần thu phí vận chuyển và phí dịch vụ

Công ty funi hợp tác đơn vị vận chuyển thu hộ tiền từ khách hàng, sau đó đơn vị vận chuyển trừ đi phí vận chuyển và chuyển số tiền còn lại cho funi.

Cty có mở 1 tài khoản đảm bảo thanh toán (TK ĐBTT) tại CÔNG TY CP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT để đảm bảo cho việc cung ứng các dịch vụ trung gian thu hộ chi hộ chính xác (người dùng có 1 tài khoản (ví ảo) để ghi nhận số tiền COD đã nhận và số tiền rút ra)

Vì vậy Công ty FuniMart sổ sách kế toán công ty định khoản chung một tài khoản thu chi hộ người dùng (không theo dõi chi tiết cho từng người bán) được hok. Bảng kê chi tiết thu chi hộ, số dư tiền của từng người dùng sẽ được kế toán theo dõi và cung cấp cho Cơ Quan Thuế khi có yêu cầu.
Em cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA