Lưu ý điểm thay đổi về kê khai thuế từ 1/1/2022 đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4016/CTHN-TTHT ngày 27/1/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Công văn lưu ý những điểm thay đổi về kê khai thuế đối với chi nhánh là cơ sở sản xuất (nhà máy) ngoài tỉnh giữa giai đoạn trước và sau năm 2022.

Theo đó, về kê khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, giai đoạn trước 1/1/2022 sẽ thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và từ 1/1/2022 sẽ thực hiện theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Tuy nhiên, trường hợp cơ sở sản xuất ngoài tỉnh có tổ chức bộ máy kế toán riêng, trực tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu, sử dụng riêng hóa đơn và hạch toán đầy đủ thuế đầu ra, đầu vào thì giai đoạn trước và sau 1/1/2022 đều kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất đó.

Về kê khai, nộp thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, giai đoạn trước 1/1/2022 sẽ thực hiện theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC và từ 1/1/2022 sẽ thực hiện theo điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

So với Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Thông tư 80/2021/TT-BTC đã quy định rõ đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh được hưởng ưu đãi thuế thì doanh nghiệp cũng phải phân bổ và tạm nộp thuế TNDN hàng quý cho cơ quan thuế nơi đặt cơ sở sản xuất đó.

Khi khai quyết toán thuế, doanh nghiệp phải nộp tờ khai theo mẫu số 03/TNDN kèm phụ lục bảng phân bổ thuế cho các địa phương có cơ sở sản xuất theo mẫu số 03-8/TNDN ban hành tại phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. Riêng với cơ sở sản xuất được hưởng ưu đãi thuế thì doanh nghiệp cần xác định cụ thể số thuế TNDN phải nộp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN và nộp tại trụ sở chính lẫn nơi có cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn các vấn đề sau:

- Giá tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa điều chuyển giữa công ty và chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh;

- Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa điều chuyển giữa công ty và chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA