Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
562
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 506/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2022 của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp một doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa để SXXK với thương nhân nước ngoài nhưng được chỉ định nhận hàng từ một doanh nghiệp nội địa khác thì lô hàng nhập khẩu tại chỗ này phải khai mã loại hình A11 - Nhập kinh doanh hoặc A12 - Nhập kinh doanh sản xuất, đồng thời phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT và các loại thuế khác (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp chưa khai nộp thuế GTGT tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ, nay bắt buộc phải khai nộp bổ sung thuế GTGT và tiền chậm nộp tương ứng với số thuế nộp thiếu.

Tổng cục Hải quan lưu ý thêm, trường hợp khai bổ sung thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ không thuộc diện được miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Nguồn: LuatVietnam
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều