Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 756/TCHQ-TXNK ngày 7/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc chậm nộp tiền thuế.

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 STT31 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, khi nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu để SXXK, nếu doanh nghiệp đã khai nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa khai nộp thuế GTGT thì phải khai bổ sung và nộp tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp này không thuộc đối tượng được miễn tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều