Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3278/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan cho rằng Luật thuế GTGT năm 2008 chỉ có quy định miễn thuế đối với nguyên liệu SXXK được nhập khẩu từ nước ngoài và nhập từ khu phi thuế quan, không miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ.

Mặt khác, trường hợp khai nộp bổ sung thuế GTGT đối với các tờ khai nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu SXXK cũng không thuộc diện được miễn xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 11 Luật xử phạt hành chính năm 2012 và Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Theo đó, khi các doanh nghiệp nội địa khai, nộp bổ sung thuế GTGT cho các tờ khai nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu SXXK theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP (tùy hồ sơ vụ việc cụ thể).


Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA