Mỗi tuần một chuyên đề

Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5019/CTHN-TTHT ngày 14/2/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc.

Căn cứ Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC, Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng việc phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh phụ thuộc chỉ áp dụng với các chi nhánh là cơ sở sản xuất, không áp dụng với chi nhánh là cơ sở thương mại.

Theo đó, đối với chi nhánh ngoài tỉnh là cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, Công ty chỉ cần kê khai tập trung thuế TNDN tại trụ sở chính, không phải phân bổ thuế cho các tỉnh.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA