Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7059/CTHN-TTHT ngày 3/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Đối với các dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngành Thuế yêu cầu phải lập hóa đơn riêng cho loại dịch vụ được giảm thuế. Nếu không, sẽ phải chịu chung mức thuế GTGT 10%.

Ngoài ra, đối với dịch vụ lắp đặt. nếu đã hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 1/2/2022 thì cũng không được giảm 2% thuế GTGT, cho dù hóa đơn lập sau ngày 1/2/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều