Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Khai thuế là nghĩa vụ của người nộp thuế để cơ quan thuế quản lý và thu thuế theo quy định. Tuy nhiên, việc không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì có phải khai thuế hay không là thắc mắc của không ít tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai?

Tại Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021, Tổng Cục Thuế quy định:


- Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Giải thích:

- Trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nghĩa là trong tháng/quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có chi trả tiền lương, tiền công.

- Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được hiểu là trong tháng/quý có nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ vào lương trước khi trả thu nhập.

Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nghĩa là cứ phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải nộp tờ khai thuế theo quy định.

Tóm lại, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu có trả tiền lương, tiền công cho người lao động sẽ phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, không phân biệt trả số tiền lương, tiền công được trả.

Ví dụ: Công ty A tháng 02/2022 trả lương cho người lao động với số tiền lương là 08 triệu đồng/người thì công ty A phải nộp tờ khai thuế theo đúng thời hạn (theo quy định cũ trước ngày 05/12/2020 thì công ty A không phải nộp tờ khai thuế theo tháng/quý).

2. Không trả lương có phải nộp tờ khai quyết toán?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện chậm nhất là ngày 30/3 hàng năm để quyết toán cho kỳ tính thuế của năm liền trước.

Tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”.
Theo đó, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công phải nộp tờ khai thuế theo quy định thay cho cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Ví dụ: Công ty B trong năm 2021 trả lương cho người lao động nhưng cả năm đó không ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì mức lương dưới 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải nộp tờ khai quyết toán thuế nếu không phát sinh trả thu nhập. Nghĩa là cả năm không trả tiền lương, tiền công cho bất kỳ người lao động nào.

3. Không nộp tờ khai thuế bị phạt thế nào?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào thời gian quá hạn mà hình thức và mức phạt sẽ khác nhau, cụ thể:

- Phạt cảnh cáo: Nộp quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt từ 02 - 05 triệu đồng: Quá hạn từ 01 - 30 ngày trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo nêu trên.

- Phạt từ 05 - 08 triệu đồng: Quá hạn từ 31 - 60 ngày.

- Phạt từ 08 - 15 triệu đồng: Quá thời hạn từ 61 - 90 ngày; từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt từ 15 - 25 triệu đồng: Quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc trước khi lập biên bản về việc chậm nộp hồ sơ.

Trên đây là bài viết giải đáp về việc: Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai thuế? Theo đó, tổ chức, cá nhân có trả tiền lương, tiền công thì phải nộp tờ khai thuế theo quy định không phân biệt số tiền trả là bao nhiêu. Chỉ trường hợp không trả tiền lương, tiền công mới không phải nộp tờ khai thuế.

Nguồn: LuatVietnam.vn
 
  • Like
Reactions: Trung Dũng 77
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

T
Trả lời
2
Lượt xem
10K
Thuế TNCN
thachphamvt
T
chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
11K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
32K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
27K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA