Mng giúp em bài này vs ạ

Úc Noãn Tâm

Úc Noãn Tâm

Sơ cấp
16/3/22
1
1
1
18
Công ty thương mại HOÀNG HÀ chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ. Công ty có kỳ kế toán là tháng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Số dư đầu tháng 01/2020 của một số tài khoản như sau:
TK 1121: 300.000.000đ
TK 1122: 113.000.000đ (5.000 USD)
TK 1561TG: 210.000.000đ (10 cái - tủ gỗ)
TK 1562TG: 21.000.000đ
TK 1561BG: 420.000.000đ (200 cái - bàn gỗ)
TK 1562BG: 42.000.000đ
TK 2294: 50.000.000đ
Câu 1: Ngày 6/1, nhập khẩu 10 cái tủ gỗ từ công ty B với giá 1.200usd/cái, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, công ty chưa thanh toán số tiền còn lại cho công ty B sau khi trừ đi phần ứng trước ngày 2/1. Đồng thời công ty HOÀNG HÀ đã chuyển khoản nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Chi phí làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu là 5.500.000đ thanh toán bằng tiền mặt. TGGDTT mua 22.450đ/usd, bán 22.650đ/usd.
 
  • Like
Reactions: Wuyynh
Webketoan PRO

Xem nhiều