anh chị giúp em với ạ

  • Thread starter toàn6789101
  • Ngày gửi
toàn6789101

toàn6789101

Sơ cấp
22/12/21
4
2
3
21
Tại Công ty X có tình hình về vật liệu M như sau: - Tồn kho đầu kỳ: số lượng 1000 kg – Đơn giá: 203937 đ/kg. - Trong kỳ có các tài liệu phát sinh đến việc thu mua, sử dụng như sau:
1- Hoá đơn số 000145 ngày 2/2/N mua NVL M, về nhâp kho số lượng 3.000 kg, đơn giá 20.000đ/kg, thuế GTGT 10% phương thức thanh toán TM/CK
2- Hoá đơn số 99726 ngày 5/2/N mua NVL M về nhập kho, số lượng 2.000 kg, đơn giá 23.000 đ/kg, thuế GTGT 10% phương thức thanh toán CK, Giấy nợ số 00987 cùng ngày với số dư Nợ của công ty bằng với số trên hoá đơn và phí 11.000đ, VAT 1.000
3- Phiếu xuất kho số 10 ngày 10/2/N xuất kho NVL M dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm là 6.000 kg
4- Hoá đơn số 089087 ngày 15/2/N mua NVL M về nhập kho, số lượng 300 kg, đơn giá 24.000đồng/kg, thuế GTGT10%, phương thức thanh toán bằng tiền mặt số phiếu chi 123 cùng ngày
5- Phiếu xuất kho số 11 ngày 18/2/N xuất kho NVL M dùng cho SXC số lượng 2.000 kg,
6- Hợp đồng nhận góp vốn liên doanh số 25 ngày 20/2/N, Phiếu phập kho số 12 cùng ngày, DN nhập số lượng 1000kg với giá thoả thuận 22.000đ/kg
7- Biên bản kiểm kê vật tư số 02 ngày 28/2/N số NVL M thiếu hụt là 100kg, trị giá ước tính là 2.000.000
8- Quyết định số 02 ngày 28/2/N quyết định số NVL M thiếu hụt trên yêu cầu thủ kho Nguyễn Văn An phải bồi thường trừ vào lương
Yêu cầu: a. Xác định giá xuất kho của vật liệu M. Biết DN tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập?
b. Ghi sổ chi tiết vật tư theo hình thức thẻ song song?
c. Mở số kế toán liên quan theo hình thức Nhật ký chung? DN hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
511
38
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tại Công ty X có tình hình về vật liệu M như sau: - Tồn kho đầu kỳ: số lượng 1000 kg – Đơn giá: 203937 đ/kg. - Trong kỳ có các tài liệu phát sinh đến việc thu mua, sử dụng như sau:
1- Hoá đơn số 000145 ngày 2/2/N mua NVL M, về nhâp kho số lượng 3.000 kg, đơn giá 20.000đ/kg, thuế GTGT 10% phương thức thanh toán TM/CK
2- Hoá đơn số 99726 ngày 5/2/N mua NVL M về nhập kho, số lượng 2.000 kg, đơn giá 23.000 đ/kg, thuế GTGT 10% phương thức thanh toán CK, Giấy nợ số 00987 cùng ngày với số dư Nợ của công ty bằng với số trên hoá đơn và phí 11.000đ, VAT 1.000
3- Phiếu xuất kho số 10 ngày 10/2/N xuất kho NVL M dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm là 6.000 kg
4- Hoá đơn số 089087 ngày 15/2/N mua NVL M về nhập kho, số lượng 300 kg, đơn giá 24.000đồng/kg, thuế GTGT10%, phương thức thanh toán bằng tiền mặt số phiếu chi 123 cùng ngày
5- Phiếu xuất kho số 11 ngày 18/2/N xuất kho NVL M dùng cho SXC số lượng 2.000 kg,
6- Hợp đồng nhận góp vốn liên doanh số 25 ngày 20/2/N, Phiếu phập kho số 12 cùng ngày, DN nhập số lượng 1000kg với giá thoả thuận 22.000đ/kg
7- Biên bản kiểm kê vật tư số 02 ngày 28/2/N số NVL M thiếu hụt là 100kg, trị giá ước tính là 2.000.000
8- Quyết định số 02 ngày 28/2/N quyết định số NVL M thiếu hụt trên yêu cầu thủ kho Nguyễn Văn An phải bồi thường trừ vào lương
Yêu cầu: a. Xác định giá xuất kho của vật liệu M. Biết DN tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập?
b. Ghi sổ chi tiết vật tư theo hình thức thẻ song song?
c. Mở số kế toán liên quan theo hình thức Nhật ký chung? DN hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Bạn xem 02 video này
Chú ý:
Nhận góp vốn liên doanh
Nợ TK 152
Có TK 411
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA