Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 10286/CTHN-TTHT ngày 25/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, doanh thu hoa hồng của đại lý bảo hiểm bán đúng giá được miễn khai nộp thuế GTGT.

Ngoài ra, khoản hoa hồng của đại lý bán các loại bảo hiểm không chịu thuế GTGT như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nông nghiệp,... cũng được miễn khai nộp thuế GTGT (điểm e khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA