Chế độ nghỉ “ngày đèn đỏ” cho lao động nữ mới nhất

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành

Lao động nữ có thêm thời gian nghỉ vào ngày “đèn đỏ” được hưởng lương

Lao động nữ chiếm một tỉ lệ không nhỏ tại các doanh nghiệp sản xuất đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc, doanh nghiệp chế biến thực phẩm, các doanh nghiệp đóng gói bao bì… Khi đến chu kỳ “đèn đỏ” hay chu kỳ “hành kinh” đa số các lao động nữ sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe.

Để đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ vào những ngày “đèn đỏ” Chính phủ đã quy định cụ thể thời gian nghỉ thêm cho lao động nữ khi đến ngày đèn đỏ. Căn cứ theo Khoản 3, Điều 80, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Tại luật cũng quy định số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng và thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động.

Trong trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Không nghỉ ngày “đèn đỏ” lao động nữ được trả thêm tiền lương

Nghỉ ngày “đèn đỏ” là chế độ đặc biệt dành cho chị em phụ nữ, tuy nhiên đối với nhiều lao động nữ không có nhu cầu nghỉ sẽ được hưởng quyền lợi riêng.

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc, thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. Thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2021. Do đó, lao động nữ sẽ sớm được hưởng chế độ và lợi ích của mình trong ngày “đèn đỏ”. Doanh nghiệp cần sớm có phương án sắp xếp và điều chỉnh công việc để không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đồng thời, nên bố trí cho chị em những việc làm nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện sức khỏe trong những ngày “nhạy cảm” này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA