Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1799/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý kiến nghị miễn tiền phạt.

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 STT31 của Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa SXXK, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế GTGT thì nay phải khai nộp bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo Tổng cục Hải quan, việc không khai nộp thuế GTGT tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa SXXK nêu trên không thuộc các trường hợp miễn xử phạt hành chính được quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA