Chính sách gia hạn nộp thuế năm 2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được ân hạn nộp các sắc thuế tương tự như năm 2021, gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất.

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế của tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc quý I, II/2022 (với doanh nghiệp khai theo quý), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu. Thời gian ân hạn là 6 tháng (với số thuế của tháng 3 - tháng 5 và quý I); 5 tháng (với số thuế của tháng 6 và quý II); 4 tháng (với số thuế của tháng 7); 3 tháng (với số thuế của tháng 8).

Thuế TNDN sẽ được ân hạn nộp 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

Tiền thuê đất sẽ được ân hạn đến 6 tháng (từ 31/5/2022 - 30/11/2022) đối với 50% số tiền phải nộp năm 2022.

Riêng hộ kinh doanh, được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm 2022, thời gian ân hạn đến 30/12/2022.

Cần lưu ý, chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ áp dụng với một số ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA