Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh chủ động phổ biến và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kịp thời hưởng các chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP .

Trong đó:

- Thuế GTGT, ân hạn nộp từ 4 - 6 tháng đối với số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc từ quý I - quý II/2022.

- Thuế TNDN, ân hạn nộp 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

- Tiền thuê đất, ân hạn nộp 6 tháng đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp đến ngày 30/12/2022 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp năm 2022.

Để được ân hạn thuế, doanh nghiệp sẽ phải gửi giấy đề nghị ân hạn cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30/9/2022. Nội dung Giấy đề nghị ân hạn thuế xem tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế có thể nộp trực tuyến thông qua các ứng dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8, iTaxViewer 1.9.6, HTKK 4.8.5, TMS 5.48.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA