HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 25530/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sau khi đã gửi hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho người mua, doanh nghiệp mới phát hiện ghi sai giá trị hàng hóa, dịch vụ thì có thể lựa chọn (i) lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới.

Nếu lập HĐĐT điều chỉnh, trên hóa đơn phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Nếu lập HĐĐT mới, trên hóa đơn phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Nguồn: LuatVietnam.vn
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều