Thủ tục cấp sổ BHXH, tờ rời bị mất

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,287
1,001
113
40
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Tình huống:
- Theo quy định hiện hành, sổ BHXH và các tờ rời sẽ do NLĐ bảo quản, Người sử dụng lao động (Cty) sẽ không giữ sổ BHXH.
- Người lao động làm mất 1 phần (bìa sổ hoặc tờ rời) hoặc mất toàn bộ bìa sổ, tờ rời.

Thực hiện:
Cách 1.
Người lao động đang làm việc/không làm việc tại bất cứ Cty nào thì sử dụng ứng dụng VSSID / Dịch vụ công để thực hiện cấp lại sổ, tờ rời bị mất thông qua thủ tục 607A - Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin. Tờ bìa + tờ rời cấp lại sẽ được BHXH gửi qua đường bưu điện.

Cách 2. Người sử dụng lao động sử dụng PGNHS 607 trên cổng Dichvucong BHXH của đơn vị để thực hiện.
Lưu ý: Cần kiểm tra tình trạng sổ BHXH, tờ rời của NLĐ đang còn lại là gì, đối chiếu với quá trình của NLĐ trên ứng dụng VSSID để ghi rõ mất gì và cần lại gì - với quá trình đầy đủ.

Tờ bìa + tờ rời cấp lại sẽ được BHXH gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ:
PGNHS 607 (Cấp lại sổ không thay đổi thông tin)
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều