Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 28219/CTHN-TTHT ngày 16/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn cung ứng dịch vụ truyền hình.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với hoạt động phát sóng chương trình truyền hình, chỉ được miễn thuế GTGT khi thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trường hợp thực hiện bằng nguồn vốn khác thì không được miễn thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều