Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khu PTQ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 15746/CTHN-TTHT ngày 30/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thi công, lắp đặt công trình cho khách hàng trong khu phi thuế quan, nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì được hưởng thuế GTGT 0%.

Về điều kiện hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều