Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 27971/CTHN-TTHT ngày 15/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS phát sinh trước năm 2021, việc kê khai, nộp thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, nếu xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận thì được khai nộp thuế TNDN theo doanh thu trừ chi phí. Tuy nhiên, nếu chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì phải tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Số thuế TNDN tạm nộp theo tiến độ được quyết toán chính thức khi doanh nghiệp bàn giao nhà cho khách hàng.

Từ năm 2021, việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được thực hiện theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, lưu ý, từ 2021, khi thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, doanh nghiệp buộc phải trích nộp thuế với tỷ lệ 1% doanh thu, bất kể xác định được chi phí.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều