Mỗi tuần một chuyên đề

Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30151/CTHN-TTHT ngày 27/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh để giao quản lý dự án đầu tư ngoài tỉnh thì Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế cho dự án này.

Việc chuyển giao thuế GTGT của dự án cho Chi nhánh thực hiện khi Chi nhánh hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA