Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31556/CTHN-TTHT ngày 5/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nếu không được sử dụng hết 70% trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập thì doanh nghiệp phải khai nộp thuế trên phần thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hết 70% kèm tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

Việc khai nộp thuế và tiền lãi do không sử dụng hết 70% quỹ phát triển KH&CN đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2343/TCT-KK ngày 30/5/20216, Công văn số 530/TCT-DNL ngày 3/3/2021 và Công văn số 278/TCT-CS ngày 25/1/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA