Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31196/CTHN-TTHT ngày 1/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN và miễn giảm thuế theo Hiệp định.

Thủ tục miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 62 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Theo đó, cần lưu ý, trong thời hạn 15 ngày trước khi thực hiện hợp đồng, cá nhân nước ngoài phải gửi cho bên Việt Nam hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/HTQT ban hành tại phục lục I Thông tư 80; giấy chứng nhận cư trú; hợp đồng lao động ký kết ở nước ngoài; hợp đồng lao động ký ở Việt Nam; hộ chiếu; ... (điểm a khoản 2 Điều 62 Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều