Kỳ tính thuế TNDN sau khi cộng gộp không được vượt quá 15 tháng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3015/CTTPHCM-TTHT ngày 31/3/2021 của Cục Thuế TP. HCM về nội dung hướng dẫn gộp Báo cáo tài chính.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp kỳ tính thuế của năm đầu tiên thành lập ít hơn 3 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp vào kỳ tính thuế của năm tiếp theo nhưng phải đảm bảo kỳ tính thuế gộp lại không vượt quá 15 tháng.

Riêng việc gộp báo cáo tài chính của các kỳ tính thuế, Cục thuế yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA