Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2999/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 26 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021, đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước nhưng ban hành quyết định hoàn thuế sau ngày 31/3 của năm kế tiếp và người nộp thuế thuộc một trong các diện sau thì cơ quan hải quan chỉ giải quyết hoàn thuế sau khi xem xét các hồ sơ kê khai, quyết toán thuế do cơ quan thuế cung cấp:

- Người nộp thuế trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, về thuế, pháp luật khác có liên quan đang bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự;

- Người nộp thuế là công ty thành viên trong cùng một tập đoàn nhưng tập đoàn đang bị khởi tố hoặc đơn vị thành viên khác trong cùng một tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Người nộp thuế có số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên;

- Người nộp thuế không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuế GTGT nộp thừa;

- Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của người nộp thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Banh203
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA