Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40217/CTHN-TTHT ngày 16/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi áp dụng HĐĐT mẫu mới, nếu phát hiện hóa đơn đã lập và gửi cho khách hàng bị sai sót đơn giá thanh toán, doanh nghiệp có thể lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới; trên HĐĐT điều chỉnh hoặc thay mới phải ghi dòng chữ "Điều chỉnh/Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Đối với trường hợp đã lập HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn sai sót nêu trên, doanh nghiệp không phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO