Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 61434/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kinh doanh các sản phẩm chịu thuế GTGT 10%, nếu không thuộc các phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được giảm 2% thuế GTGT trong thời gian từ 1/2/2022 đến 31/12/2022.

Kể từ thời điểm Công ty sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu phát hiện các hóa đơn đã lập trước đây có sai sót thì Công ty phải cùng khách hàng lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và lập HĐĐT mới thay thế (khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA