Xử lý hóa hóa đơn sai thuế suất

  • Thread starter Cùi Bắp Bỏ Đi
  • Ngày gửi
C

Cùi Bắp Bỏ Đi

Sơ cấp
24/7/16
12
4
3
32
Chào anh chị,

-Trong tháng 3/2022 đơn vị mình xuất hóa đơn bán hàng sai thuế suất. Hóa đơn theo thông tư 32. Quý 1/2022 đã lên báo cáo tài chính.

-Quý 2/2022 cũng đã nộp báo cáo tài chính

-Tháng 8/2022 tiến hành xuất hóa đơn theo thông tư 78 để thay thế cho hóa đơn sai trong tháng 3/2022. Các hóa đơn tháng 3 sẽ bị hủy.

Anh/chị hướng dẫn giúp mình nên xử lý hóa đơn như thế nào.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều