DNCX nộp thuế khấu trừ được sử dụng hóa đơn GTGT cho hàng bán vào nội địa và hàng xuất khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40742/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, đối với hàng hóa của DNCX bán thanh lý vào thị trường nội địa thì không phải áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa thực hiện khi nhập khẩu; hoặc thuộc diện quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý.

Về thuế, khi bán thanh lý hàng hóa vào nội địa, DNCX phải khai báo thuế GTGT theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Về hóa đơn, trường hợp DNCX đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động thanh lý tài sản vào nội địa và hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan (khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA