Mỗi tuần một chuyên đề

Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 13181/CTHN-TTHT ngày 21/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn giao cho người mua, thời điểm lập hóa đơn là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua (khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ).

Nếu doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ thuế chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA