XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS)

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh

+ XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS) THEO 5 TRƯỜNG HỢP SAU

----------------------------------

1- KBS chỉ làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai thì nộp số chênh lệch tăng thêm vào ngân sách và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định.

2- KBS chỉ làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã nộp theo số sai thì xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.

3- KBS chỉ làm tăng thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ khai thuế hiện tại.

4- KBS chỉ làm giảm thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai, nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này thì kê khai điều chỉnh số CL giảm này vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại. Nếu đơn vị đã được hoàn thuế thì đơn vị phải nộp lại số hoàn sai đó cùng với tiền chậm nộp theo quy định.

5- KBS vừa làm giảm thuế còn được khấu trừ, vừa làm tăng số phải nộp tại kỳ kê khai sai thì: Nộp số thuế CL tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định, đồng thời kê khai điều chỉnh số CL giảm còn được khấu trừ vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại./.

----------------------------------

-> Nguồn: Cục thuế Bình Định.
 
  • Like
Reactions: Iris0308
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

Iris0308

Sơ cấp
22/9/22
4
1
1
39

+ XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS) THEO 5 TRƯỜNG HỢP SAU

----------------------------------

1- KBS chỉ làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai thì nộp số chênh lệch tăng thêm vào ngân sách và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định.

2- KBS chỉ làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã nộp theo số sai thì xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ hiện tại.

3- KBS chỉ làm tăng thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ khai thuế hiện tại.

4- KBS chỉ làm giảm thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai, nếu đơn vị chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này thì kê khai điều chỉnh số CL giảm này vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại. Nếu đơn vị đã được hoàn thuế thì đơn vị phải nộp lại số hoàn sai đó cùng với tiền chậm nộp theo quy định.

5- KBS vừa làm giảm thuế còn được khấu trừ, vừa làm tăng số phải nộp tại kỳ kê khai sai thì: Nộp số thuế CL tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định, đồng thời kê khai điều chỉnh số CL giảm còn được khấu trừ vào chỉ tiêu [37] của kỳ khai thuế hiện tại./.

----------------------------------


-> Nguồn: Cục thuế Bình Định.
Bạn ơi, cho mình hỏi về mục này với, công ty mình kinh doanh hàng KCT và chịu thuế nên thuế GTGT phân bổ hàng quý cũng như tạm nộp chưa chính xác, đến cuối năm mình tổng hợp phân bổ lại thì dự trù thấy phải được khấu trừ GTGT cả năm nhiều hơn 3 quý đã kê khai và đang tạm nộp bị thừa. Trong trường hợp này là giống mục 3 bạn nêu phải không (3- KBS chỉ làm tăng thuế còn được khấu trừ tại kỳ kê khai sai thì kê khai điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ khai thuế hiện tại.)? vậy mình kê số GTGT còn được khấu trừ vào chỉ tiêu 38 trên TK 01/GTGT lần đầu của Q4 luôn là xong hả hay phải làm thêm tờ khai nào nữa? bạn hướng dẫn giúp mình vì đây là năm đầu tiên mình làm. Cám ơn bạn
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA