Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43993/CTHN-TTHT ngày 8/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dự án ODA không hoàn lại.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, chính sách thuế đối với nhà thầu chính nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án ODA được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 181/2013/TT-BTC .

Trường hợp nhà thầu phụ Việt Nam cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA thì phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 181/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA