Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 755/TCT-CS ngày 17/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối với dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư mới.

Tuy nhiên, dự án có thể được kế thừa các ưu đãi thuế TNDN của dự án ban đầu (trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA