Hạch toán hàng biếu tặng theo TT 200

  • Thread starter tieuthu_007
  • Ngày gửi
tieuthu_007

tieuthu_007

Cao cấp
10/8/06
523
128
43
Tp.HCM
Theo TT200 (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC) hạch toán hàng biếu tặng có đoạn:
"Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp."

Tuy nhiên mình không hiểu chỗ nghiệp vụ kê khai thuế : Nợ 133/C331
Mình nghĩ là: Khi mua hàng hóa dùng biếu tặng hạch toán
Nợ TK 156
Nơ TK 133
Có TK 111,112,331

Khi biếu tặng
Nợ TK 641,642
Có TK 156
Có 3331

Có ai giúp mình giải thích tại sao xuất biếu lại hạch toán Nợ TK 133/ có TK 3331 không ạ, như vậy sẽ hạch toán thế đầu vào 2 lần (kể cả lần hạch toán mua)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA