Cách ghi phiếu nhập kho cho hàng được biếu tặng

  • Thread starter Simile
  • Ngày gửi
Simile

Simile

Sơ cấp
4/5/23
1
0
1
Khi nhập kho ccdc được biếu tặng ghi
Nợ 153 (nguyên giá + thuế GTGT)
Có 711
Thì lúc lập phiếu nhập kho phần đơn giá mình để (giá+thuế) hay (giá) rồi ghi thêm 1 dòng thuế ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
Khi nhập kho ccdc được biếu tặng ghi
Nợ 153 (nguyên giá + thuế GTGT)
Có 711
Thì lúc lập phiếu nhập kho phần đơn giá mình để (giá+thuế) hay (giá) rồi ghi thêm 1 dòng thuế ạ
Phần đơn giá ghi giá không có thuế .Nhập kho theo kiểu bình thường
 
  • Like
Reactions: Simile

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA