Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46904/CTHN-TTHT ngày 26/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Trường hợp số tiền ghi trên hóa đơn điện tử bị sai sót, bên phát hành có thể chọn một trong hai cách quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , tức lập hóa đơn điều chỉnh số tiền (ghi tăng/giảm) hoặc lập hóa đơn mới thay thế

Một hướng dẫn khác, trường hợp doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, nếu cần hóa đơn để thu các khoản tiền phát sinh trước ngày ngừng kinh doanh thì có thể nộp đơn theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT (Phụ lục 1A Nghị định 123/2020/NĐ-CP ) để xin cơ quan Thuế cấp hóa đơn điện tử. Nếu được chấp thuận, đơn vị này sẽ truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA