Khuyến mại, chiết khấu cho cá nhân kinh doanh, tính số thuế nộp thay theo quy định nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6330/CTTPHCM-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Trường hợp Công ty có chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu cho cá nhân kinh doanh và phải nộp thay thuế theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì số thuế phải nộp thay cho cá nhân kinh doanh được tính theo quy định tại Điều 4, Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC .

Thủ tục kê khai nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC .

Việc làm tròn số đối với số tiền trên hóa đơn được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP .

Đối với mặt hàng được xác định là rượu thuốc thì phải chịu thuế TTĐB theo quy định tại Điều 2 Luật số 27/2008/QH12 và Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA