Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi.

Theo quy định mới tại khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp phải nộp theo quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án, quyết định của tòa án nhỏ hơn số tiền thuế, tiền phạt đã nộp theo quyết định xử phạt thuế thì doanh nghiệp được quyền đề nghị hoàn trả số nộp thừa, đồng thời đòi thêm tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số nộp thừa.

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại các Điều từ 41 đến 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA