Lưu ý về điều kiện hưởng thuế ưu đãi đặc biệt UKVFTA

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4117/TCHQ-GSQL ngày 3/10/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Tổng cục Hải quan lưu ý, hàng hóa nhập khẩu đề nghị hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 53/2021/NĐ-CP, đồng thời việc kê khai và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ phải thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 38/2018/TT-BTC và Điều 27 Thông tư 02/2021/TT-BCT.

Về nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O), theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 38/2018/TT-BTC, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O nộp bổ sung nếu doanh nghiệp có khai chậm nộp trên tờ khai hải quan.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều