Bút toán xử lý lô hàng nhập khẩu

  • Thread starter Phùng Minh
  • Ngày gửi
Phùng Minh

Phùng Minh

Sơ cấp
4/12/21
13
1
3
20
Nhập khẩu lô hàng trả chậm theo giá CIF Hải Phòng 280.000 USD, giá tính thuế nhập khẩu: 300.000 USD, thuế NK 40%, thuế GTGT 10%, TG ngoại tệ ngân hàng: TG mua 21.500 VND/USD, TG bán 21.600 VND/USD. Số hàng NK xử lý:
- 50% bán thẳng giao tay ba, thặng số thương mại 10%, thuế GTGT 10% bên mua ký nhận nợ.
- Số hàng còn lại chuyển về nhập kho thiếu một số hàng chưa rõ nguyên nhân trị giá chưa thuế 3.000, doanh nghiệp nhập kho hàng theo số thực nhận. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền tạm ứng 15.400 (hóa đơn đặc thù, thuế GTGT 10%).
Giải:
+ Nhập khẩu lô hàng
Nợ 151 6.048.000
Có 331 6.048.000
+ Thuế nhập khẩu = 300.000 * 40% * 22 = 2.640.000
Nợ 151 2.640.000
Có 3333 2.640.000
+ Thuế GTGT = (300.000 * 22 + 2.640.000) * 10% = 924.000
+ Giá trị lô hàng nhập khẩu = 6.048.000 + 2.640.000 = 8.688.000
- 50% bán thẳng giao tay ba, thặng số thương mại 10%, thuế GTGT 10% bên mua ký nhận nợ.
+ Doanh thu
Nợ 131 5.256.240
Có 511 4.778.400
Có 3331 477.840
+ Giá vốn
Nợ 632 4.344.000
Có 151 4.344.000
- Số hàng còn lại chuyển về nhập kho thiếu một số hàng chưa rõ nguyên nhân trị giá chưa thuế 3.000, doanh nghiệp nhập kho hàng theo số thực nhận. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền tạm ứng 15.400 (hóa đơn đặc thù, thuế GTGT 10%).
Nợ 156 4.341.000
Nợ 1381 3.000
Có 151 4.344.000
+ CPVC
Nợ 156 14.000
Nợ 133 1.400
Có 141 15.400
Anh chị ơi, cho e hỏi là bút toán trên em hạch toán như vậy đúng chưa ạ? E đang thắc mắc là khi xử lý lô hàng theo đầu bài thì giá vốn e tính cả thuế nhập khẩu như vậy đúng không ạ?
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều