Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4699/TCHQ-TXNK ngày 8/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế quá hạn 10 năm.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, một trong các trường hợp không được xét hoàn thuế nộp thừa là khoản thuế đã nộp quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào NSNN mà người nộp thuế không đề nghị bù trừ hay hoàn thuế.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có khoản thuế nộp thừa tại cơ quan hải quan đã quá thời hạn 10 năm thì sẽ không được giải quyết hoàn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Banh203
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều