Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp có sai sót, doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ khai bổ sung sau khi cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra tại trụ sở thì hồ sơ khai bổ sung vẫn được tiếp nhận nhưng sẽ bị xử phạt.

Ngoài ra, nếu việc khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp tương ứng với số thuế tăng (điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Banh203
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều