Phải lập hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ thuế bị sai sót

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 61044/CTHN-TTHT ngày 9/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, đối với các hóa đơn đã lập trước khi chuyển sang áp dụng HĐĐT, nếu bị sai, sót thì người bán, người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và lập HĐĐT mới thay thế.

Việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế có sai, sót thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
Theo đó, lưu ý, doanh nghiệp phải kê khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA