Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 59806/CTHN-TTHT ngày 5/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập.

Theo quy định mới tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp HĐĐT đã lập và gửi cho người mua bị sai mã số thuế và địa chỉ của người mua thì Công ty có thể lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới thay thế.

Việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế bị sai sót thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Điểm cần lưu ý là trường hợp việc khai bổ sung hồ sơ thuế không làm thay đổi nghĩa vụ thuế phải nộp thì Công ty chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung, miễn nộp Tờ khai bổ sung.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA