Lãi vay tài khoản thấu chi

  • Thread starter Trang Phong
  • Ngày gửi
T

Trang Phong

Sơ cấp
15/11/22
7
0
1
26
anh chị DK giúp e 2 TH với ạ
-Lãi vay tài khoản thấu chi
-Tài khoản thanh toán tự chuyển sang TK thấu chi để thanh toán khoản lãi vay
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
807
305
63
Em gửi định khoản theo em hiểu lên nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan PRO